Show menu

Kapelice in znamenje

  • Kapelica jugovzhodno od vasi
  • Kapelica pri znamenju
  • Kapelica severozahodno od vasi

 

Vse tri kapelice spadajo pod stavbno dediščino.