Show menu

Turizem

Zaplana je vas zahodno od Vrhnike, razprostrta po gričih in hribih vzhodnega Rovtarskega hribovja. Sestavljena je iz množice manjših zaselkov: Jamnik, Jerinov grič, Marinčev grič, Mizni dol, Prezid, Strmica, Trčkov grič, Zaplana.

 

Površina KS: 1117 ha

Št. stalno prijavljenih: 612