Show menu

Rastlinje

Zavarovane rastlinske vrste na Zaplani:

  • kranjski jeglič – Primula carniolica
  • kranjska lilija – Lilium carniolicum
  • blagajev volčin – Daphne balagayana
  • navadni zlati koren – Asphodelus albus
  • bukev pri domačiji Celarc na Zaplani
  • lipa pri domačiji Trček na Zaplani