Show menu

Rimski obrambni zid

Območje Zaplane ima pomembno vojaško-strateško lego že od antičnih časov dalje. Tako so na pobočjih še dandanes vidni ostanki Rimskega obrambnega zidu (Claustra Alpina Iuliarum), zgrajenega v 3.-4. stoletju, ki naj bi branil Rimski imperij pred vdori vzhodnih ljudstev. Na območju celotne Vrhnike je dolg več kot 10 km, širok 1 m in visok 2 do 3 m. Sega od Zaplane pa vse do Pokojišča.